Privacystatement

Privacyverklaring (Dutch)

Used Rides Europe BV respecteert uw privacy. Op deze pagina leggen we u uit hoe we hier op www.usedrideseurope.comwww.newrideseurope.com en onze mobiele App Used Rides mee om gaan, welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel dat gebeurd.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Used Rides Europe BV
 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Used Rides Europe BV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Used Rides Europe BV verstrekt. Used Rides Europe BV kan, indien de website een (contact)formulier bevat, de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw BTW nummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM USED RIDES EUROPE BV UW GEGEVENS NODIG HEEFT
Used Rides Europe BV
 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of te informeren indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Used Rides Europe BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG USED RIDES EUROPE BV GEGEVENS BEWAART
Used Rides Europe BV
 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of opdracht tot samenwerking wordt gegeven.
DELEN MET ANDEREN
Used Rides Europe BV
 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de websites www.usedrideseurope.com en www.newrideseurope.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Used Rides Europe BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Used Rides Europe BV
 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze statistieken zijn anoniem en dus niet op individuele personen herleidbaar. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Wij hebben het delen van deze informatie met derden uitgeschakeld. Google kan deze informatie desondanks aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, Used Rides Europe BV heeft hier geen invloed op.Used Rides Europe BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Used Rides Europe BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

FACEBOOK
Used Rides Europe BV maakt gebruik van Facebook om haar producten en diensten aan te prijzen en te adverteren. Facebook verzamelt Facebook-website bezoekersinformatie en statistieken. Deze informatie en statistieken zijn anoniem en dus niet op individuele personen herleidbaar. Facebook gebruikt deze informatie om bij te houden hoe haar website gebruikt wordt. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien u bij uw Facebook instellingen daartoe toestemming verleent. Used Rides Europe BV heeft hier geen invloed op.

APP STORE
De Used Rides App wordt gedownload via de app store van een derde partij. Derhalve heeft Used Rides Europe BV geen invloed op het verspreiden of delen van uw gegevens of wat de reden is daartoe. Used Rides Europe BV adviseert u om de Privacy Verklaring van betreffende App Store te raadplegen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@usedrideseurope.cominfo@newrideseurope.com of sales@usedrideseurope.comUsed Rides Europe BV zal dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Used Rides Europe BV
 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Used Rides Europe BV maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Used Rides Europe BV slaat de door u aangeleverde gegevens op, indien nodig, op een externe server en harde schijf. Uw gegevens worden na 5 jaar verwijdert van deze externe server en harde schijf.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Used Rides Europe BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Used Rides Europe BV via info@usedrideseurope.cominfo@newrideseurope.com of sales@usedrideseurope.com.

COOKIES
Used Rides Europe BV
 maakt op haar websites gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookie-verklaring.

NIEUWSBRIEF
Used Rides Europe BV 
verstuurt geen periodieke digitale nieuwsbrief per e-mail aan haar klanten of geïnteresseerden. De mobiele App van Used Rides Europe BV verstuurt vanuit de App wel push-meldingen. Die kunt u zelf op mobiele apparaat (mobiele telefoon, laptop, i-pad, e.d.) zelf uitschakelen in het menu van betreffende apparaat.

WIJZIGINGEN
Used Rides Europe BV behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Used Rides Europe BV adviseert u deze verklaring regelmatig te controleren zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Used Rides Europe BV
Oude Eibergseweg 1A
7161 RN Neede
Tel.: +31-655-795-792
Email: info@usedrideseurope.com